A vizuális és verbális memória – megfelelő fejlettsége

Amikor az óvodáskorú gyermek iskolaérettségét egyénileg felmérik, akkor vizsgálják a gyermek testi és érzékszervi fejlettségét például: az elemi mozgások összerendezettségét, az egyensúlyérzéket a finommozgások fejlettségét, a szem-kéz koordinációt, a beszédkészséget, valamint a pszichés fejlettségi szintet is például: a figyelemkoncentrációt, térirányok felismerését, reprodukáló képességet, a soralkotást, a sorritmus folytatását, a formák és színek megkülönböztetését, az állandóság és különbözőség felismerését, a problémamegoldó gondolkodási képességét. Ezekhez nagyon fontos a memória megfelelő fejlettsége.

Már az első tanítási napon megmutatkozik az, ha a gyermek rövidtávú memóriájával probléma van. Amikor a tanító a következő utasításokat mondja: Vegyétek elő az olvasókönyvet és nyissátok ki az 5. oldalon, de még ne kezdjétek olvasni. Egyszerre több instrukciót is kap a gyerek, melyből csak egyet tud megjegyezni.

Az iskolai beváláshoz a jó tanuláshoz, a megtanult ismeretek előhívásához jó emlékezetre van szükség. Az iskolakezdés után megjelenő tanulási nehézségek: a figyelem és a memória problémáiból erednek. Ezek nehezítik a tananyag elsajátítását, felidézését, felhasználását, ami olvasási gondokhoz, helyesírással, számolással kapcsolatos problémákhoz vezet.

A rövidtávú memória már óvodás korban gyakorlással fejleszthető. Ne feladatlapokra gondoljunk, hanem fejlesztő játékokra.  

A vizuális memória fejlesztését segítik a hagyományos memóriajátékok, ahol párokat kell keresni. A Piatnik kínálatában a hagyományos „párkereső” memóriajátékok mellett különleges memóriajátékok is megtalálhatóak. Ilyen például a Muckinos az óvodás korosztálynak készült mesés memóriajáték, ami egy varázserdőben játszódik. Az erdőben apró erdei koboldok, Muckinosok laknak. Igazán barátságos lények, de ha valaki felébreszti őket, akkor nagyon mérgesek. A játékosok szeretnének átkelni az erdőn, ezért felfordítják az erdőlapkákat. Aki egyforma lapkákat fordít fel, az előreléphet, de aki felébreszt egy Muckinost, az figurájával visszalép. Az a játékos, aki elsőként éri el az erdő szélét a vele szemben lévő oldalon, az megnyeri a játékot.

Az óvodai nevelés országos alapprogramja is az óvodáskorú gyermekek fejlesztésének leghatékonyabb eszközeként a játékot nevezi meg.

 

Írta: Barkóczi Edit

Logo_Piatnik

 

Search