Első lépések a szocializáció felé kooperatív játékokkal.

A játék az óvodáskorú gyerekek elsődleges fejlesztő tevékenysége, amellett igen nagy személyiségformáló hatása van!

Azok a gyerekek, akik rendszeresen játszanak társasjátékkal, megtanulják a győzelem és a kudarc „méltó” viselését, feldolgozását. A társasjátékkal a gyermek megtapasztalhatja a szabályokat és megtanulhatja a szabálykövetést, mivel a társasjáték szabályok közt zajlik.

A társasjáték hatással van a gyermek értelmi fejlődésére. Fejleszti a gyerekek logikus gondolkodását, figyelmét, valamint gazdagítja a gyermek érzelemvilágát és kreativitását.

A társasjáték segíti a gyermekek nyelvi fejlődését a kommunikációs elemek használatával: egymásra figyelés, figyelem fenntartás, interakció, kérdés és válaszadás.

A társasjáték a szocializáció része. Az óvodáskorú gyerekek már nem egymás mellett, hanem egymással játszanak. A játék az alapja a kapcsolatteremtésnek, a játék tevékenység alatt a gyerekek nem csak a közös játék élményét élik át, hanem együttműködnek, megosztják egymással a játékeszközöket és ezek a szocializáció első lépcsői.

Ez mind segíti a gyermek iskolai előképzettségét, ami későbbiekben az iskolai beválást eredményezheti, mivel az iskolaérettség a gyerekek biológiai, értelmi és szociális érettségét is jelenti.

A Piatnik választékában megtalálható számtalan olyan játék, amiket a gyerekek csapatokban, vagy kooperatívan együtt játszhatnak.

Az Activity My First játékkal akár 16 gyermek egyszerre, együtt, egymásra figyelve játszhat! A kártyákon kedves rajzok mutatják a feladványokat, így az olvasni még nem tudó gyerekek is részt vehetnek a játékban.

A játékos rajzolás fejleszti a rajzképességet és oldja a rajzolással szembeni gátlásokat.

Amikor a gyermek a feladványok lerajzolásával foglalatoskodik, észrevétlenül, játszva fejlődik a rajzkészsége, hiszen a feladat megoldására koncentrál és nem a rajzolásra.

Az Activity játékkal már óvodáskorban javítható az egyensúlyzavar vagy a rossz térérzékelés. A feladványok elmutogatása közben a gyermekeknek olyan mozdulatokat kell elvégezniük, amik nem a hétköznapi életük részei, hanem játékos formájú feladatok.

A szavakkal körülírás fejleszti a beszédprodukciót és a hallási figyelmet. A játék közben a beszédgátlásokkal küzdő gyerekek is oldódnak. A játék fejleszti a gyerekek kreativitását és szókincsét.

Írta: Barkóczi Edit

Logo_Piatnik

Search